UWAGA!!! Absolwenci i uczniowie, wykaz egzaminów z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2019 r. znajduje się już na stronie w zakładcze Społeczność szkolna/Słuchacz (lub Uczeń)/Egzamin zawodowy →  →  →  Gimnazjalisto!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły       Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

W dniu 6 marca 2018 roku w Naszej Szkole odbył się etap okręgowy III Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu oraz Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej. Koordynatorem etapu okręgowego Konkursu był Pan Grzegorz Świerk Wicedyrektor Zespołu.

Konkurs skierowany jest do uczniów technikum – w szczególności uczących się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Patronat honorowy nad Konkursem objął Starosta Sieradzki, Minister Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Energii. Celem konkursu jest rozszerzanie wiedzy uczniów z zakresu energetyki odnawialnej, propagowanie ochrony środowiska oraz przedstawienie sposobów zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i ciepła.

Do Konkursu zgłosiło się 14 uczniów wytypowanych w eliminacjach szkolnych ze szkół z województw: małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Testy i zadania były układane przez pracowników Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Uczniowie naszej Szkoły zajęli wysokie miejsca w Konkursie. Drugie miejsce zdobył Dawid Tomczyk, a piąte Bartłomiej Paweł Chmiel - uczniowie klasy IVe oraz IIIe kształcącej się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Dawid Tomczyk zakwalifikował się do etapu centralnego, który odbędzie się 4 i 5 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu.

Na zakończenie Pani Dyrektor Barbara Lesińska wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy oraz nagrody za pierwsze trzy miejsca ufundowane przez Pana Piotra Machatego właściciela firmy THESSLAGREEN, a Pan Krzysztof Stewarski przedstawiciel firmy HEWALEX wręczył nagrodę główną bon SODEXO na kwotę 200 zł za zajęcie I miejsca w Konkursie dla ucznia Mateusza Babraj z Zespołu Szkół Nr 2 w Bochni.

Galeria

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych