DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Dzień otwarty" 29.05.2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W dniu 13 marca 2018 roku w Centrum Targowym „Chemobudowa – Kraków” S.A. na ul. Klimeckiego 24 w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów z nagrodami dla 5 absolwentów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji biorących udział w XI Ogólnopolskim Konkursie o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich dla absolwentów średnich szkół technicznych „TECHNIK ABSOLWENT 2017”.

  Celem konkursu jest promowanie najlepszych uczniów oraz szkół zawodowych w środowisku szkolnym, technicznym, uczelniach oraz w społeczeństwie.

Istotą organizowanego konkursu jest uwzględnienie i porównanie osiągnięć wyników nauczania w szkole z wynikami egzaminów zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z różnymi formami konkursów, olimpiad, turniejów zarówno regionalnych jak i ogólnopolskich.

Komisja Konkursowa Zarządu Głównego SIMP składająca się z doświadczonych inżynierów i nauczycieli przedmiotów zawodowych dokonała analizy przesłanych dokumentów i wyłoniła najlepszych absolwentów w skali kraju. Do grona najlepszych należą nasi absolwenci, którzy uzyskali następujące lokaty:

 - Marzena Haber – III miejsce w specjalności „technik architektury krajobrazu”,

 - Patrycja Sekuła – III miejsce w specjalności „technik architektury krajobrazu”,

 - Jakub Spyrłak – III miejsce w specjalności „technik inżynierii środowiska i melioracji”,

 - Dariusz Sobczyk – III miejsce w specjalności „technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”,

 - Mateusz Zbroja – wyróżnienie w specjalności „technik inżynierii środowiska i melioracji”.

 Gratulujemy absolwentom i życzymy dalszych sukcesów!!!

Dyplomy


 Galeria

 

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych