DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Dzień otwarty" 29.05.2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

SZKOŁA
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
TECHNIKUM INŻYNIERII ŚRODOWISKA nr 13
technik architektury krajobrazu
 

     
NAJWAŻNIEJSZE PRZEDMIOTY ZAWODOWE REALIZOWANE
W 4-LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:
 

 Otwórz plik pdf

-język angielski zawodowy

-zarządzanie firmą 

-przepisy ruchu drogowego

-ochrona i kształtowanie krajobrazu

-rośliny ozdobne

-urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni 

-obiekty małej architektury krajobrazu

-projektowanie architektury krajobrazu

-eksploatacja  maszyn, urządzeń i pojazdów

-pracownia ochrony i kształtowania krajobrazu

-pracownia roślin ozdobnych 

-pracownia urządzania terenów zieleni

-pracownia obiektów  małej architektury krajobrazu

-pracownia projektowania architektury krajobrazu

-pracownia eksploatacji maszyn, urządzeń i pojazdów

-kosztorysowanie

-zajęcia praktyczne

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w kl. III


PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

   - język angielski  - od kl. I

   -  biologia - od kl. I I

PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY REALIZOWANY OD KL. II:

   - historia i społeczeństwo
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU:

Zawód technik architektury krajobrazu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów, ze względu na rosnące zapotrzebowanie rynku pracy na absolwentów, a także ze względów natury estetycznej i artystycznej, związanej z efektami pracy w tym zawodzie.

Poprzez osiągnięcie efektów kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, absolwent naszej Szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • opracowywania projektów obiektów terenów zieleni,
  • urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień,
  • urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu,
  • prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Pozytywny wynik tego egzaminu pozwala uzyskać następujące kwalifikacje:

    I.   Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec klasy III

   II. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

egzamin potwierdzający kwalifikację pod koniec I okresu klasy IV.

REALIZACJA PROGRAMÓW NAUCZANIA:

Odbywa się w dwóch nowoczesnych pracowniach, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, programów komputerowych do projektowania, grafiki komputerowej, w trakcie wycieczek dydaktycznych i lekcji terenowych, współpracy z firmami specjalizującymi się w projektowaniu i wykonawstwie elementów architektury krajobrazu oraz wyższymi uczelniami technicznymi (Politechnika Krakowska, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie).

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane są w Szkole (posiada piękne otoczenie parkowe, stanowiące poligon do realizacji programu nauczania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych), na podstawie umów z atrakcyjnymi podmiotami gospodarczymi. Doskonałe uzupełnienie stanowią zagraniczne staże zawodowe w ramach programu „Erasmus+”.

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

Pomocna jest wyobraźnia przestrzenna, zdolności manualne oraz poczucie estetyki, jak również zainteresowania związane z fotografią. Niemniej jednak w wypadku, gdy powyższe predyspozycje i zainteresowania nie ujawniły się w pełni w gimnazjum, w naszej Szkole można je rozwinąć lub „pobudzić”. Najistotniejsze jest autentyczne zainteresowanie zawodem.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uczniowie Naszej Szkoły zajęli I i III miejsce w Finałach Centralnych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku: architektura krajobrazu, z powodzeniem prezentują swoje prace architektoniczne (np. projekty i makiety ogrodów kamiennych, zagospodarowania terenów zielonych itp.) na wystawach i wernisażach, zdobywają nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskich Zawodach Architektury Krajobrazu „Ogród i Ty”, projektują i zagospodarowują tereny zielone.

Corocznie rekrutacja do technikum w tym zawodzie utrzymuje się na bardzo dobrtm poziomie, co niewątpliwie świadczy o jego atrakcyjności.

KONTYNUACJA KSZTAŁCENIA:

Absolwent Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w zawodzie technik architektury krajobrazu może kontynuować edukację na każdej uczelni. Niemniej jednak, chcąc uzyskać wyższe wykształcenie związane z zawodem uzyskanym w technikum preferowana jest Politechnika Krakowska – Wydział Architektury oraz Uniwersytet Rolniczy – Wydział Ogrodniczy ze specjalnością architektura krajobrazu.

ZATRUDNIENIE ABSOLWENTA:

Zawód technik architektury krajobrazu daje ogromne możliwości zatrudnienia w Polsce i krajach Unii Europejskiej.

Można:

- założyć własną firmę projektową i wykonawczą
  (np. kierunkowo wyspecjalizowaną),
- pracować w firmach branżowych, które poszukują specjalistów z zakresu
  architektury krajobrazu, firmach marketingowych
  w Polsce i poza jej granicami,
- pracować w jednostkach samorządu terytorialnego (Urzędy Miast ,Gmin)
  na stanowiskach związanych z utrzymaniem terenów  zielonych.

   

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DROGI GIMNAZJALISTO
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO
SZKÓŁ NASZEGO ZESPOŁU I CZEKAMY NA CIEBIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

31-450 KRAKÓW, UL. UŁANÓW  9
adres strony internetowej: www.zsisim.pl;
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych