DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Dzień otwarty" 29.05.2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM
ZESPOŁU SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI
W KRAKOWIE, UL. UŁANÓW 9

ROK SZKOLNY 2015/2016

TECHNIKUM  INŻYNIERII  ŚRODOWISKA  nr  13
ZASADNICZA  SZKOŁA  ZAWODOWA  nr  9 im. Wita Stwosza

Otwórz plik pdf

Cykl  kształcenia Technikum  kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w poszczególnych zawodach (egzaminy zewnętrzne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie); absolwent otrzymuje: świadectwo ukończenia technikum, świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem Europass (w j. polskim i j. angielskim).

Uczniowie technikum mogą ponadto poszerzać kwalifikacje w ramach kursów kwalifikacyjnych.  

Cykl kształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej kończy się otrzymaniem świadectwa ukończenia Szkoły oraz egzaminem czeladniczym przeprowadzanym przez Małopolską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości (absolwent otrzymuje świadectwo czeladnicze), ma także możliwość zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikację zawodową organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie (absolwent otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe).

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, absolwenci gimnazjum oraz dawnej 8 – klasowej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 mogą kontynuować naukę w ZSIŚiM w IV Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz na kursach kwalifikacyjnych.

IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3-letnie) - forma zaoczna

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji od roku szkolnego 2013/2014 rozpoczęło funkcjonowanie IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kandydatami do LO dla Dorosłych mogą być:

 • przyjmowani do klasy drugiej:

-    absolwenci zasadniczych szkół zawodowych kształcących według nowej podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2012/2013, z przyjemnością ofertę tę kierujemy do absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 im. Wita Stwosza w zawodzie: fryzjer oraz absolwentów innych zasadniczych szkół zawodowych,

 •  przyjmowani do klasy pierwszej:

-      absolwenci zasadniczych szkół zawodowych kształcących według tzw. starej podstawy programowej, którzy ukończyli szkołę w latach 2014 i wcześniej,

-       absolwenci gimnazjów, którzy ukończyli 18 rok życia lub kończą w danym roku kalendarzowym,

-       absolwenci dawnej 8-klasowej szkoły podstawowej.

 

Kursy kwalifikacyjne.

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji, od września 2013 r., można ukończyć następujące kursy kwalifikacyjne:

 • Kurs kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.19: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich.
 • Kurs Kwalifikacyjny dla kwalifikacji A.23: Projektowanie fryzur.

W kursach kwalifikacyjnych mogą uczestniczyć:

 • Absolwenci gimnazjów,
 • Absolwenci  zasadniczych szkół zawodowych,
 • Inne osoby zainteresowane uzyskaniem powyższych kwalifikacji.

Każda z osób, która zda egzamin na poszczególną kwalifikację (A.19 i A.23), otrzymuje świadectwo, natomiast osoba, która zda egzaminy na kwalifikacje A.19 i A.23 oraz uzyska pełne średnie  wykształcenie,  otrzymuje  dyplom  potwierdzający kwalifikacje  w zawodzie: technik usług fryzjerskich.

Dlatego zachęcamy do uczestnictwa w kursach kwalifikacyjnych absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 im. Wita Stwosza, które w połączeniu z ukończeniem  IV LO dla Dorosłych dają możliwość uzyskania tytułu zawodowego oraz świadectwa dojrzałości.

 
Języki obce:

 • w Technikum  -  j. angielski,-   j. niemiecki
 • w Zasadniczej Szkole Zawodowej  -  j. angielski,
 • w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych -  j. angielski. 

Szkoła oferuje i zapewnia:

 • dla uczniów wykazujących braki w opanowaniu materiału programowego gimnazjum (gł. j. polskiego, j. obcego oraz matematyki) organizuje zajęcia pozalekcyjne
  w klasach pierwszych, a w miarę potrzeb w programowo wyższych,
 • ZSIŚiM do 2015 r. uczestniczył w projekcie  systemowym   POKL 9.2   „Modernizacja   kształcenia   zawodowego w  Małopolsce”, w ramach którego uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w nieodpłatnych, atrakcyjnych zajęciach i kursach, takich jak m. in.: zajęcia dodatkowe z matematyki, kursy: język angielski zawodowy, AutoCAD, AutoCAD Architecture i 3 ds Max, prawo jazdy kat. B,  stylizacja i wizaż,  kreatywne techniki koloryzacji włosów,  kreatywne techniki upięć włosów, przedmiarowanie w programie MetriCAD i kosztorysowanie w programie ZUZIA, florystyka, kurs fotografii, przewidywana jest kontynuacja Projektu w zakresie kursów specjalistycznych i zajęć dodatkowych,
 • Szkoła posiada pełnowymiarową salę gimnastyczną  z  zapleczem,  boisko  z  bieżnią,  organizowane  są zajęcia sportowe w ramach SKS, uczniowie biorą udział
  w rozgrywkach sportowych międzyszkolnych i innych – organizowanych np. przez władze samorządowe,
 • uczniowie aktywnie biorą udział w olimpiadach, konkursach (w tym ściśle związanych z nauczanym zawodem), uzyskując tytuły laureatów, nagrody i wyróżnienia, uczestniczą w wielu imprezach w środowisku lokalnym, wyróżniają się w akcjach charytatywnych, wolontariacie, akcjach proekologicznych itd.,
 • uczniowie Szkoły objęci są bezpłatnymi badaniami zapobiegającymi wczesnym objawom alergii,
 • Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na pracę wychowawczą,
 • dla uczniów organizowanych jest wiele zajęć warsztatowych:  integracyjnych, psychoedukacyjnych, profilaktycznych, prowadzonych przez specjalistów
  i Pedagogów szkolnych.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji:

 • stara się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczniom –  zainstalowany jest monitoring wizyjny (także w Internacie), ochrona interwencyjna firmy Solid Security, wprowadzone są kontrolowane dyżury nauczycieli,
 • posiada 3 nowoczesne pracownie komputerowe z dostępem do Internetu oraz bibliotekę i centrum multimedialne, klasopracownie z rzutnikami i tablicami multimedialnymi, profesjonalne pracownie specjalistyczne, w tym 4 fryzjerskie,
 • organizowane są zajęcia pozalekcyjne rozszerzające treści programowe poszczególnych zawodów oraz przedmiotów ogólnokształcących,
 • organizowane są zajęcia dodatkowe w ramach różnorodnej oferty kół zainteresowań,
 • prowadzona jest pedagogizacja Rodziców.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji współpracuje:

 • z krajowymi oraz zagranicznymi szkołami o zbliżonych profilach kształcenia oraz instytucjami w ramach programu "Erasmus+",
 • z urzędami gmin,
 • Małopolską Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
 • Cechem Rzemiosł Różnych w Krakowie (także w ramach Patronatu nad klasami ZSZ nr 9 w zawodzie: fryzjer) oraz innymi Cechami branżowymi itp. w celu uatrakcyjnienia procesu kształcenia,
 • z przedsiębiorstwami i firmami specjalistycznymi, w tym rzemieślniczymi,
 • uczelniami wyższymi (UR, PK, AGH, UP) w celu organizacji zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, jak również tzw. lekcji terenowych oraz wykładów seminaryjnych,
 • krakowskimi szkołami zawodowymi w ramach Partnerstwa Szkół Humbertowskich Miasta Krakowa.

Szkoła posiada:

 • piękne otoczenie parkowe z „oczkiem wodnym”,
 • dobrze wyposażony Internat ze stołówką (oferującą bardzo smaczne, niedrogie, całodzienne wyżywienie) i opieką wychowawczą; dla wszystkich uczniów spoza Krakowa miejsca w Internacie są zapewnione za niewysoką opłatą,
 • bardzo dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną do realizacji programów nauczania poszczególnych zawodów oraz wysokokwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • ZSIŚiM jest inicjatorem oraz od 13 lat organizatorem imprezy edukacyjno - medialnej pod nazwą „Styczniowe Spotkania Gimnazjalistów”, w trakcie której oferty edukacyjne dla Uczniów klas III gimnazjów i ich Rodziców na kolejne lata szkolne prezentują krakowskie zespoły szkół zawodowych.


DROGI GIMNAZJALISTO

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO SZKÓŁ NASZEGO ZESPOŁU I CZEKAMY NA CIEBIE.

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ.

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I MELIORACJI

31-450 KRAKÓW, UL. UŁANÓW  9
adres strony internetowej: www.zsisim.pl;
e - mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych