DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Dzień otwarty" 29.05.2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.


Nasza Szkoła będzie brała udział
w PROJEKCIE   SOCJALNYM
„Bawmy się, uczmy się!”
realizowany przez MOPS Filia nr 6

 

Projektowane działania zakładają stworzenie warunków dzieciom oraz ich rodzicom do poznania wybranych grup zawodowych
w ich naturalnym miejscu pracy oraz stworzenie możliwości na rozpoznanie mocnych i słabych stron dzieci oraz właściwe ich motywowanie do podejmowania działań związanych z ich przyszłą edukacją i ścieżką zawodową.

Realizację projektu rozpocznie pierwszy bezpośredni kontakt z przedstawicielami wybranych kategorii zawodowych oraz ze starszymi koleżankami i kolegami , którzy dokonali już swojego wyboru poprzez rozpoczęcie nauki w Szkole ponad gimnazjalnej na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9 lub Technikum Inżynierii Środowiska nr 13.

Dalsza realizacja projektu polegać będzie na cyklicznych spotkaniach grup dzieci
z przedstawicielami wybranych zawodów w ich naturalnym środowisku zawodowym tj. np. w Sądzie, w Straży Pożarnej, Teatrze itp. , oraz na spotkaniach z nauczycielami oraz ich podopiecznymi uczącymi się poszczególnych zawodów . Celem tych spotkań ma być zapoznanie dzieci ze specyfiką konkretnych zawodów, określenie potrzebnych kwalifikacji i umiejętności do ich wykonywania.

Zakłada się udział w projekcie co najmniej 10 uczniów w wieku szkolnym (szkoła podstawowa oraz szkoła gimnazjalna).

Cele projektu i obszary działania

Projekt ten dotyczy obszaru integracji młodzieży szkolnej ze środowiskiem

Cel główny: Wzmocnienie zdolności szkół w pełnieniu funkcji edukacyjnej

Cele szczegółowe:

  • wzrost zainteresowania rodziców przyszłością edukacyjną i zawodową swoich dzieci
  • rozbudzenie zainteresowań dzieci i wzrost ich wiedzy na temat własnych upodobań na podstawie spotkań
    z przedstawicielami uczniów reprezentujących wybrane grupy zawodowe.

Goście wraz ze swoimi opiekunami będą obserwowali i brali udział w zajęciach -Pracowni wykonywania i stylizacji fryzur w dniu 23.10.2014 r. prowadzonej
w kl. 2TUF przez Panie : Katarzynę Ćwierz-Kasprzyk i Renatę Kwiatkowską.
Po zajęciach młodzieży zostaną zaprezentowane wszystkie pracownie w których odbywają się zajęcia zawodowe.

 


 

 

 

  

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych