UWAGA!!! Absolwenci i uczniowie, wykaz egzaminów z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2019 r. znajduje się już na stronie w zakładcze Społeczność szkolna/Słuchacz (lub Uczeń)/Egzamin zawodowy →  →  →  Gimnazjalisto!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły       Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

W dniu 9 marca 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej gościła mgr inż. Barbara Lesińska, Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

Podczas spotkania z władzami Uczelni podpisano porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju oferty kształcenia dla młodzieży, wspólnych działań popularyzujących naukę oraz rozwoju kwalifikacji kadry pedagogicznej.

Ze strony Uczelni w spotkaniu uczestniczyli:

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz – JM Rektor

prof. dr hab. inż. MarekSitarz Kierownik Katedry Transportu Szynowego
mgr Wiesław Mroszczyk Dyrektor Otwartej Akademii Nauki


W ramach zawartego porozumienia Partnerzy planują realizacje wspólnych działań

w zakresie projektów naukowo-badawczych, aktywności popularyzującej naukę

i rozszerzającej treści programów nauczania, organizacji wykładów, warsztatów

z wykorzystaniem potencjału infrastrukturalnego uczelni i zajęcia w ramach Otwartej Akademii Nauki WSB.

W spotkaniu ze strony Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji uczestniczyli również :mgr inż. Grzegorz Świerk– Wicedyrektor oraz mgr Alicja Echary

 

 Galeria

 

Kalendarz roku ZSIŚiM