DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Krakowski Tydzień Zawodowców" 27.04.2019r.c(sobota) w godz. od 9:00 do 12:00 oraz na "Dzień otwarty" 11.05.2019 r. (sobota) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 Uczniowie Zespołu Szkół inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie są przyjmowani w pierwszej kolejności. Pozostałym kandydatom przyznawane są punkty wg następujących kryteriów:

1. w przypadku kandydata niepełnoletniego:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
  2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 1 pkt
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 1 pkt
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 1 pkt
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 1 pkt
  7. kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu - 1 pkt
  8. szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) - 1 pkt
  9. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - 1 pkt
  10. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych - 1 pkt
  11. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 1 pkt

2. w przypadku kandydata pełnoletniego:

  1. wielodzietność rodziny kandydata – 1 pkt
  2. niepełnosprawność kandydata – 1 pkt
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata - 1 pkt
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - 1 pkt
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 1 pkt
  6. kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do internatu - 1 pkt
  7. szczególne osiągnięcia kandydata (laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, turniejów) - 1 pkt
  8. kandydat rozpoczynający naukę w klasie pierwszej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - 1 pkt
  9. kandydat objęty jest pomocą materialną organizacji pozarządowych - 1 pkt
  10. osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 1 pkt

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia wymienionych kryteriów są odpowiednio:

 1. oświadczenie, że rodzeństwo kandydata również stara się o przyjęcie do internatu
 2. kserokopie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających szczególne osiągnięcia kandydata
 3. zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do szkoły
 4. zaświadczenie wydane przez organizację pozarządową
 5. kserokopia świadectwa ukończenia szkoły z adnotacją potwierdzającą osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej

Powyższe zasady opracowano na podstawie:


Pliki do pobrania:

SREBRNA SZKOŁA 2018

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Inżynierii Środowiska nr 13 w Krakowie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2018"

BRĄZOWA SZKOŁA 2019

 

bezpieczna szkoła

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

 


 


 

 

  

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych