Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Opłaty

Informacja o płatnościach w Internacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w roku szkolnym 2023/2024

  1. Opłata za mieszkanie w internacie wynosi 102 zł miesięcznie, płatne „z dołu” – co oznacza naliczanie opłaty za faktyczną liczbę dni pobytu wychowanka w internacie w danym miesiącu.

Informacje  dotyczące płatności można uzyskać – tel. 12 411 76 11 wew. 12 w godz. 8.00 – 15.00 (pon-pt).

Numer konta do wpłat za mieszkanie

40 1020 2892 0000 5002 0590 8878

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZSIŚiM, marzec – zakwaterowanie”.

  1. Opłata za wyżywienie wynosi 17 zł dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

Wyżywienie w internacie jest obowiązkowe. Zwolnienia z posiłków są możliwe tylko ze względu na plan lekcji i wskazania medyczne.

W przypadku planowanej nieobecności wychowanka, istnieje możliwość rezygnacji z posiłków. Podanie ze zgłoszonymi odpisami należy złożyć u Kierownika stołówki, najpóźniej do godz. 11.00 – dzień przed planowaną nieobecnością. W przypadku odpisu poniedziałku dniem zgłoszenia jest piątek.

W sytuacji, gdy wychowanek nie zwróci bloczków wg wyżej wymienionych reguł, rodzic zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty wyżywienia.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem stołówki można uzyskać pod nr tel. 12 411 96 00 wew. 14  w godzinach 8.00-15.00 (pon-pt).

Numer konta do wpłat za wyżywienie

37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE

ul. Ułanów 9, 31 – 450 Kraków

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie”.

  1. Termin płatności za mieszkanie i wyżywienie upływa 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status