Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Opłaty

W  roku szkolnym 2020/2021 opłaty za internat są następujące:

  1. wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie wynosi  102 zł (naliczane zgodnie z faktyczną liczbą dni pobytu ucznia w internacie w danym miesiącu).
  2. opłata za całodzienne posiłki, równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wynosi 12 zł (śniadanie – 3,25 zł, obiad – 5,50 zł, kolacja 3,25 zł).

Numery kont do wpłat:

za wyżywienie:  37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie”

za zakwaterowanie: 40 1020 2892 0000 5002 0590 8878

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZSIŚiM, marzec – zakwaterowanie”.

Termin wnoszenia ww. opłat upływa 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który opłaty są wnoszone. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status