Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Opłaty

Informacja o płatnościach w Internacie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w roku szkolnym 2023/2024

  1. Opłata za mieszkanie w internacie wynosi 102 zł miesięcznie, płatne „z dołu” – co oznacza naliczanie opłaty za faktyczną liczbę dni pobytu wychowanka w internacie w danym miesiącu.

Informacje  dotyczące płatności można uzyskać – tel. 12 411 76 11 wew. 12 w godz. 8.00 – 15.00 (pon-pt).

Numer konta do wpłat za mieszkanie

40 1020 2892 0000 5002 0590 8878

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZSIŚiM, marzec – zakwaterowanie”.

  1. Opłata za wyżywienie wynosi 17 zł dziennie (śniadanie, obiad, kolacja).

Wyżywienie w internacie jest obowiązkowe. Zwolnienia z posiłków są możliwe tylko ze względu na plan lekcji i wskazania medyczne.

W przypadku planowanej nieobecności wychowanka, istnieje możliwość rezygnacji z posiłków. Podanie ze zgłoszonymi odpisami należy złożyć u Kierownika stołówki, najpóźniej do godz. 11.00 – dzień przed planowaną nieobecnością. W przypadku odpisu poniedziałku dniem zgłoszenia jest piątek.

W sytuacji, gdy wychowanek nie zwróci bloczków wg wyżej wymienionych reguł, rodzic zobowiązany jest do pokrycia pełnej kwoty wyżywienia.

Wszelkie informacje związane z funkcjonowaniem stołówki można uzyskać pod nr tel. 12 411 96 00 wew. 14  w godzinach 8.00-15.00 (pon-pt).

Numer konta do wpłat za wyżywienie

37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

MIEJSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W KRAKOWIE

ul. Ułanów 9, 31 – 450 Kraków

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie”.

  1. Termin płatności za mieszkanie i wyżywienie upływa 10 dnia każdego miesiąca. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki za zwłokę.
Skip to content