Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Projekt Unijny - "Ruszaj"

zagraniczne praktyki zawodowe

Informujemy, że nasz projekt „Ruszaj – zagraniczne praktyki zawodowe”
został zatwierdzony do realizacji z listy rezerwowej Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe i otrzymał dofinansowanie z projektu
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szkolny Zespół ds. Projektów Erasmus+

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status