Egzamin maturalny poprawkowy

Egzamin maturalny poprawkowy Termin składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym  do 12 lipca 2021 r. do godz.:14.30 w sekretariacie Szkoły Do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która: przystąpiła do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych oraz tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskała minimum 30% punktów Załącznik – Oświadczenie/Wniosek Termin egzaminu poprawkowego: […]

Egzamin maturalny poprawkowy Read More »