Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Dodatkowe dni wolne - 2022/23

  31.10.2022 r. / poniedziałek – przed Wszystkimi Świętymi – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów ZSIŚiM.

  09.01.2023 r. / poniedziałek – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów TIŚ nr 13.

  10.01.2023 r. / wtorek – Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów TIŚ nr 13.

  02.05.2023 r. / poniedziałek – po Święcie Pracy, Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów ZSIŚiM.

  04.05.2023 r. / czwartek – Pisemny egzamin maturalny z języka polskiego – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów ZSIŚiM.

  05.05.2023 r. / piątek – Pisemny egzamin maturalny z matematyki – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów ZSIŚiM.

  08.05.2022 r. / poniedziałek – Pisemny egzamin maturalny z języka angielskiego – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów ZSIŚiM.

  01.06.2022 r. / czwartek – Egzamin zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów TIŚ nr 13.

  02.06.2022 r. / piątek – Egzamin zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów TIŚ nr 13.

  05.06.2022 r. / poniedziałek – Egzamin zawodowy – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów TIŚ nr 13.

Wolne dni
Skip to content