Logo Krakowa

Open menu

W roku szkolnym 2019/2020 opłaty za internat są następujące:

 

  1. wysokość miesięcznej opłaty za zakwaterowanie w internacie wynosi 102 zł (naliczane zgodnie z faktyczną liczbą dni pobytu ucznia w internacie w danym miesiącu).
  1. opłata za całodzienne posiłki, równa wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie wynosi 12 zł (śniadanie – 3,25 zł, obiad – 5,50 zł, kolacja – 3,25 zł).


Numery kont do wpłat: 

za wyżywienie: 37 1020 2892 0000 5302 0590 7524

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZS Nr 1, marzec – wyżywienie”

za zakwaterowanie: 40 1020 2892 0000 5002 0590 8878 

w tytule wpłaty np. – „Jan Kowalski, Internat ZSIŚiM, marzec – zakwaterowanie”


Termin wnoszenia ww. opłat upływa 10-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który opłaty są wnoszone. W przypadku nieterminowej wpłaty naliczane będą odsetki.

Zakwaterowanie

Uprzejmie informujemy, że kwaterowanie w internacie rozpoczynamy w dniu 01.09.2019 r. od godziny 15.00:

15.00 zebranie rodziców nowych wychowanków z Kierownikiem Internatu i Radą Wychowawców Internatu

15.30 kwaterowanie nowych wychowanków

17.00 Kwaterowanie wychowanków kontynuujących zamieszkanie


Ważne !!!

Wychowankowie niepełnoletni mogą być zakwaterowani tylko w obecności rodziców lub opiekunów prawnych.

 

 Najlepsze Technikum 2021 - Brązowa Odznaka

 

 

 


   

Kalendarz roku ZSIŚiM

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NASZE SUKCESY

Praktyki zawodowe - Portugalia
Patrycja Sekuła - II miejsce na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Dariusz Sobczyk na I Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Patrycja, Marysia, Marzena na XL edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Patrycji
Paulina na XXXVIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wiktor na XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Sukcesy naszych uczniów na XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Wyróżnienie dla Naszej Szkoły
Podziękowania dla Naszej Szkoły
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny
Dariusz Sobczyk I miejsce i Szymon Miś IV miejce na II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Energetyce Odnawialnej
Wioletta Sioła - „Złoty indeks” Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Marzena Haber III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - architektura krajobrazu
Piotr Piwowar III miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Jakub Spyrłak II miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Arkadiusz Krawczyk VII miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ogrodnictwo
Mateusz Zbroja V miejsce na XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku tematycznym - ochrona i inżynieria środowiska
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Zuzanny Agnieszki Majkrzak
Arkadiusz - I miejsce w bloku Ogrodnictwo i Magdalena - laureat XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
Adran i Arkadiusz - laureaci XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 RUSZAJ poprawki