DROGI KANDYDACIE!!! →  →  → Zapraszamy do Naszej Szkoły na "Dzień otwarty" 29.05.2019 r. (środa) w godz. od 9:00 do 12:00         Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi IV LO dla Dorosłych i Kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
W październiku 2019 r. na terenie ZSIŚiM odbyły się warsztaty profilaktyczne pt. „Mądrze w dorosłość”, prowadzone przez pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych.
Warsztaty miały na celu przekazanie słuchaczom informacji na temat tzw. zachowań ryzykownych, które często występują u współczesnej młodzieży. Zapoznano ich także z negatywnym wpływem substancji uzależniających na organizm człowieka. Poprzez rozmowę i pracę w grupach, mieli możliwość poszerzenia i usystematyzowania swojej wiedzy na temat stosowania różnego rodzaju „używek” i substancji psychoaktywnych. Ćwiczenia, w których czynnie uczestniczyli, poruszyły skutecznie ich sferę emocjonalną, odnosząc się bezpośrednio do problematyki uzależnienia. Zajęcia ukierunkowane zostały na szeroko rozumianą profilaktykę w aspekcie tzw. zapobiegania, a nie leczenia. Dzięki takiemu rozumowaniu powstają wśród uczniów pożądane postawy, które następnie procentują w podejmowaniu ważnych, życiowych decyzji i stają się siłą napędową do dalszej aktywności.

 

 Galeria zdjęć

 

 

Kalendarz roku ZSIŚiM