Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Skład osobowy

Zespół Kierowniczy

mgr inż. Barbara LESIŃSKADyrektor Zespołu Szkół
mgr Justyna KOZERA – Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr Katarzyna ĆWIERZ-KASPRZYK  – Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr inż. Katarzyna LEŚNIAK – Kierownik Szkolenia Praktycznego
 mgr Stanisław BŁAŻEJOWSKI – Kierownik Internatu

Samorząd Uczniowski

Mateusz WIECZOREK – Przewodniczący, klasa III eig
Aleksandra SMAGA Z-ca  Przewodniczącego, klasa III ap
Oliwier MYRLAK – Sekretarz, klasa II ro

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani mgr Aneta KWAŚNIAK-GAWŁOWSKA 

Biblioteka

mgr Adrianna FIJAŁKA
mgr Jadwiga OBAKIEWICZ-KAŁA

Zarząd Rady Rodziców

Jerzy ZARĘBAPrzewodniczący

Karolina WANOWICZ Wiceprzewodnicząca

Monika KAZIOR – Skarbnik

Magdalena WÓJTOWICZ  – Sekretarz

e-mail: radarodzicow@zsisim.pl

Prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto na fundusz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.
Nr konta: 42 1240 1431 1111 0000 1345 5783

Rada Rodziców przy ZSIŚiM

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status