Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Skład osobowy

Zespół Kierowniczy

mgr inż. Barbara LESIŃSKADyrektor Zespołu Szkół
mgr Justyna KOZERA – Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr Halina CHIMEREK – Wicedyrektor Zespołu Szkół
mgr Katarzyna ĆWIERZ-KASPRZYK  – Wicedyrektor Zespołu Szkół

mgr inż. Katarzyna LEŚNIAK – Kierownik Szkolenia Praktycznego
 mgr Stanisław BŁAŻEJOWSKI – Kierownik Internatu

Samorząd Uczniowski

Patryk BOGUSZ – Przewodniczący, klasa III a
Michał PILCH Z-ca  Przewodniczącego, klasa II f
Magdalena KRUPA – Sekretarz, klasa III r

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani dr Aneta KWAŚNIAK-GAWŁOWSKA

Biblioteka

mgr Adrianna FIJAŁKA
mgr Jadwiga OBAKIEWICZ-KAŁA

Zarząd Rady Rodziców

Jerzy ZARĘBAPrzewodniczący

Karolina WANOWICZ Wiceprzewodnicząca

Monika ZIELNIK – Skarbnik

Agnieszka MADEJA  Sekretarz

e-mail: radarodzicow@zsisim.pl

Prosimy o dokonywanie dobrowolnych wpłat na konto na fundusz Rady Rodziców przy Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.
Nr konta: 42 1240 1431 1111 0000 1345 5783

Rada Rodziców przy ZSIŚiM

Skip to content