Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Historia ZSIŚiM

Historia pierwszej w Polsce Krakowskiej Szkoły Melioracyjnej wiąże się ściśle z Państwową Wyższą Szkołą Przemysłową w Krakowie. Wyższa Szkoła Przemysłowa powstała w roku 1829 dzięki fundacji Szczepana Humberta, Francuza związanego z Krakowem przez 50 lat.
Szkoła była pionierem wiedzy technicznej na ziemiach polskich. Obejmowała ona całość nauk technicznych  (wydziały budownictwa, mechaniki i chemii) oraz naukę malarstwa i rzeźby. W roku 1920 wprowadzono nowy wydział miernictwa, który zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 4 maja 1927 r. przemianowano na wydział Wodno-Melioracyjny.
Tę właśnie datę przyjmujemy jako początek Krakowskiej Szkoły Melioracyjnej. Wydział Wodno-Melioracyjny przetrwał do roku 1937, kiedy to został przekształcony w trzyletnie Liceum Wodno-Melioracyjne. Różne były losy szkolnictwa zawodowego w czasie okupacji hitlerowskiej. Mimo likwidacji wielu szkół dzięki postawie nauczycieli, uczniów i profesorów krakowskich uczelni wyższych udało się szkołę utrzymać.

Historia ZSIŚiM
Historia ZSIŚiM
1 września 1945 r. utworzono oddzielną jednostkę organizacyjną szkoły o nazwie Liceum Wodno-Melioracyjne. W roku 1948 Liceum przeszło pod administrację Ministra Rolnictwa. W latach 1945 do 1955 zmieniały się okresy nauczania w szkole. Liceum najpierw trzyletnie zostało przekształcone w dwuletnie, następnie czteroletnie by w końcu w roku 1955 przyjąć nazwę Państwowego Technikum Wodno-Melioracyjnego z 5-letnim programem nauczania dla absolwentów szkoły podstawowej. Z dniem 1 września 1977 roku zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie powołano Zespół Szkół Melioracji Wodnych. Z dniem 1 września 1988 roku do Zespołu Szkół Melioracji Wodnych decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie włączono Zasadniczą Szkołę Ogrodniczą w zawodzie ogrodnik terenów zieleni. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dniem 1 września 1993 roku utworzył w ramach Zespołu Technikum Ogrodnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.
Decyzją Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1997 roku dotychczasową nazwę Zespół Szkół Melioracji Wodnych zastępuje się nazwą:
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA i MELIORACJI 

Z dniem 1. 09. 2002 r. w strukturę Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji została włączona Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 9 z ulicy św. Agnieszki 5.
 
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status