Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

nr postępowania: ZSIŚIM/ZP/1/21

ogłoszenie o zamówieniu

umieszczono na stronie: 2021-08-24

SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 1.1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 2.1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 2.2 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 3 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 4 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 5 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

Informacja w trybie art.222 ust.4 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2021-09-01

Informacja w trybie art.222 ust.5 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2021-09-01

Informacja o unieważnieniu postępowania

umieszczono na stronie: 2021-09-06

RAPORT

Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy

dot. zamówienia publicznego pn: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T

dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

nr postępowania: ZSIŚIM/ZP/2/21

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

umieszczono na stronie: 2021-09-15

Skip to content