Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. zł

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie informuje o ogłoszeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

nr postępowania: ZSIŚIM/ZP/1/21

ogłoszenie o zamówieniu

umieszczono na stronie: 2021-08-24

SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 1.1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 2.1 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 2.2 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 3 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 4 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

załącznik nr 5 do SWZ

umieszczono na stronie: 2021-08-24

Informacja w trybie art.222 ust.4 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2021-09-01

Informacja w trybie art.222 ust.5 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2021-09-01

Informacja o unieważnieniu postępowania

umieszczono na stronie: 2021-09-06

RAPORT

Ogłoszeniu o zamiarze zawarcia umowy

dot. zamówienia publicznego pn: Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. Prawo jazdy kat. T

dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie przy ul. Ułanów 9 w 2021 r.

nr postępowania: ZSIŚIM/ZP/2/21

ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

umieszczono na stronie: 2021-09-15

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status