Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Terminy rekrutacji do Internatu Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie na rok szkolny 2024/2025

I TERMIN:
Termin składania podań:
1. Wychowankowie kontynuujący zamieszkanie – od 6 maja do 12 maja 2024r.
2. Nowi kandydaci – od 13 maja do 11 lipca 2024r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do zamieszkania w
internacie: 12 lipca 2024r. godzina 12.00
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do internatu: 17 lipca 2024r. o godzinie 12.00.

II TERMIN:
Termin składania podań: od 18 lipca do 30 sierpnia 2024r.
Ogłoszenie wyników w dniu 31 sierpnia 2024r. o godzinie 12.00.

Podania można składać:
 w Internacie ZSIŚiM ul. Ułanów 5, I piętro, pokój wychowawców – 101
 w Sekretariacie ZSIŚiM ul. Ułanów 9
 drogą mailową: internat.meliorek@gmail.com

Informacje o przyjęciu uczniów do Internatu można uzyskać drogą mailową lub osobiście (listy przyjętych dostępne będą w sekretariacie Szkoły).

Skip to content