Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Egzamin maturalny poprawkowy

Termin składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do
egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 do 12 lipca 2021 r. do godz.:14.30

w sekretariacie Szkoły

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która:

  • przystąpiła do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych

oraz

  • tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskała minimum 30% punktów

Załącznik – Oświadczenie/Wniosek

Termin egzaminu poprawkowego: 24 sierpień 2021 r. godz.8.30

Oświadczenie

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status