Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Egzamin maturalny poprawkowy

Termin składania oświadczeń o zamiarze przystąpienia do
egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

 do 12 lipca 2021 r. do godz.:14.30

w sekretariacie Szkoły

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić osoba, która:

  • przystąpiła do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych

oraz

  • tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskała minimum 30% punktów

Załącznik – Oświadczenie/Wniosek

Termin egzaminu poprawkowego: 24 sierpień 2021 r. godz.8.30

Oświadczenie

Skip to content